The TOYS - Gon Reudoo Fon ก่อนฤดูฝน Lyrics with Romanization

The TOYS - Gon Reudoo Fon ก่อนฤดูฝน Lyrics with Romanization

The TOYS - Gon Reudoo Fon ก่อนฤดูฝน Lyrics with Romanization

Singer : The TOYS
Album : Gon Reudoo Fon ก่อนฤดูฝน
Title : Gon Reudoo Fon ก่อนฤดูฝน
English Title :

เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ที่หน้าต่างในบางครา
têe nâa dtàang nai baang kraa
เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ในวันหยุดในตอนเช้า
nai wan yùt nai dton-cháo
มันก็อาจจะมีนิดเดียว
man gôr àat jà mee nít dieow
ที่คิดถึงเธอ
têe kít tĕung ter
มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียว
man gôr àat jà bpen kráng dieow
ที่บอกรักเธอ
têe bòk rák ter
เพียงแค่
piang kâe
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าในทุกๆวันที่มีแต่เธอ
chăn ayng gôr mâi róo wâa nai túk túk wan têe mee dtàe ter
ยังคงละเมอและเพ้อทุกครั้งที่มองขึ้นไป
yang kong lá-mer láe pér túk kráng têe mong kêun bpai
บนท้องฟ้าหยดน้ำค้าง
bon tóng fáa yòt náam káang
ตกกระทบในตาฉัน
dtòk grà-tóp nai dtaa chăn
แล้วในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะเดินจะกิน
láew nai wan née prûng-née jà bpen yang ngai jà dern jà gin
จะนอนจนวันนึงให้วันเวลาเดินไปเท่าไร
jà non jon wan neung hâi wan way-laa dern bpai tâo rai
แต่สุดท้ายแดดยามเช้าก็ไม่สดใส
dtàe sùt táai dàet yaam cháo gôr mâi sòt săi

เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ที่หน้าต่างในบางครา
têe nâa dtàang nai baang kraa
เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ในวันหยุดในตอนเช้า
nai wan yùt nai dton-cháo
มันก็อาจจะมีนิดเดียว
man gôr àat jà mee nít dieow
ที่คิดถึงเธอ
têe kít tĕung ter
มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียว
man gôr àat jà bpen kráng dieow
ที่บอกรักเธอ
têe bòk rák ter
เพียงแค่
piang kâe
แต่สุดท้ายกาลเวลาก็บอกฉัน
dtàe sùt táai gaan way-laa gôr bòk chăn
ว่าเธอนั้นไม่ใช่ทุกอย่าง
wâa ter nán mâi châi túk yàang
และฉันก็ไม่ต้องการ
láe chăn gôr mâi dtông gaan
เธอในตอนนี้
ter nai dton-née
ก็มีแค่เพียงฝน
gôr mee kâe piang fŏn
มาอยู่กับฉันมาแทนที่เธอ
maa yòo gàp chăn maa taen têe ter
ในวันที่ฉันต้องการแค่
nai wan têe chăn dtông gaan kâe


เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ที่หน้าต่างในบางครา
têe nâa dtàang nai baang kraa
เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ในวันหยุดในตอนเช้า
nai wan yùt nai dton-cháo
มันก็อาจจะมีนิดเดียว
man gôr àat jà mee nít dieow
ที่คิดถึงเธอ
têe kít tĕung ter
มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียว
man gôr àat jà bpen kráng dieow
ที่บอกรักเธอ
têe bòk rák ter

เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ที่หน้าต่างในบางครา
têe nâa dtàang nai baang kraa
เพียงแค่ฝนตกลง
piang kâe fŏn dtòk long
ในวันหยุดในตอนเช้า
nai wan yùt nai dton-cháo
มันก็อาจจะมีนิดเดียว
man gôr àat jà mee nít dieow
ที่คิดถึงเธอ
têe kít tĕung ter
มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียว
man gôr àat jà bpen kráng dieow
ที่บอกรักเธอ
têe bòk rák ter
Share on Google Plus

0 comment:

Post a Comment